מיתוג שמניע אנשים

מיתוג שמניע אנשים

חיים משותפים

לאחר אירועי “שומר החומות” החליטו עיריות יפו ובת ים להפיק יום מיוחד לרכזי הנוער שלהם בנושא: חיים משותפים.
היום כלל פעילויות סדנאות ושיח משותף בנושא החיים שלנו יחד, יהודים וערבים במדינת ישראל.
המיתוג העדין שבחרנו לאירוע מאפיין את ההליכה על התפר שבין הדומה והשונה, המפריד והמאחד. הקריצה לסימן היינג והיינג המוכר מבטא את הרצון להגיע לאיזון בריא שיאפשר את החיים המשותפים שלנו יחד.

לאחר אירועי “שומר החומות” החליטו עיריות יפו ובת ים להפיק יום מיוחד לרכזי הנוער שלהם בנושא: חיים משותפים.
היום כלל פעילויות סדנאות ושיח משותף בנושא החיים שלנו יחד, יהודים וערבים במדינת ישראל.
המיתוג העדין שבחרנו לאירוע מאפיין את ההליכה על התפר שבין הדומה והשונה, המפריד והמאחד. הקריצה לסימן היינג והיינג המוכר מבטא את הרצון להגיע לאיזון בריא שיאפשר את החיים המשותפים שלנו יחד.