מיתוג שמניע אנשים

מיתוג שמניע אנשים

פוקוס

ערכה ייחודית בנושא בחירה שנבנה עבור רשת אמי”ת.
המינוח פוקוס מבטא את הבחירה להתמקד במשהו מסויים על אף המחיר שאני “משלם” כאשר אני בוחר לא להתמקד במשהו אחר.
הלוגו הנבחר משקף את המיקוד והתכווננות שבבחירה תוך שמירה על נקיות ועל צבעי הלוגו של רשת אמי”ת. 

ערכת פוקוס- רשת אמי"ת

  • ערכה ייחודית בנושא בחירה שנבנה עבור רשת אמי”ת.
    המינוח פוקוס מבטא את הבחירה להתמקד במשהו מסויים על אף המחיר שאני “משלם” כאשר אני בוחר לא להתמקד במשהו אחר.
    הלוגו הנבחר משקף את המיקוד והתכווננות שבבחירה תוך שמירה על נקיות ועל צבעי הלוגו של רשת אמי”ת.